1.6.16

Seven too many

 
"Toen zijn buurman op Patmos, de BBC-verslaggever Peter France, hem vol verwachting vroeg naar de voorwaarden voor een leven in eenzaamheid, antwoordde hij kort maar krachtig dat je daarvoor een houten vloer nodig had, omdat tegels te koud waren, een goede muggenolie, een werkende verwarming en de voortdurende lectuur van de vijf boeken die je mee zou nemen naar een onbewoond eiland."

"When his neighbour on Patmos, the BBC reporter Peter France, asked him eagerly about his conditions for a life in solitude, he answered simply that you need a wooden floor, since tiles are too cold, a good musquito oil, a functioning heater and the permanent reading of five books you would take to a deserted island."

Freddie Derwahl, Kluizenaars. Avonturen van de eenzaamheid. P. 33-34, "Champagne met Robert Lax".

No comments:

Post a Comment